Погода Братск Гидростроитель

Погода Братск Гидростроитель изгледа да я наджболье кад се зове "Курац"
Зато што имамо све то, ако нешто ово буде. Я думаю, что такви джедини случайи у овом субъекту и онда поготов на р/Европа-овим субреддитима...